Papoea-Nieuw-Guinea

In Papoea-Nieuw-Guinea zijn huiselijk en seksueel geweld en stamgeweld grote problemen. Artsen zonder Grenzen biedt deskundige, gespecialiseerde medische hulp en pleit voor een duurzame patiëntenzorg.

Papoea-Nieuw-Guinea is een land dat bestaat uit kleine eilanden, ruig berglandschap, veel rivieren, weinig wegen en beperkte economische stabiliteit. Veel inwoners hebben niet of nauwelijks toegang tot goede medische zorg. Slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld, veelal vrouwen en kinderen, krijgen daarom vaak niet de hulp die zij nodig hebben. Door gaten en tekortkomingen in de hulpsystemen zitten zij gevangen in een cyclus van geweld.

 

Zorg en bescherming

Artsen zonder Grenzen bracht een rapport uit over de situatie in Papoea-Nieuw-Guinea: Return to Abuser. In het rapport beveelt Artsen zonder Grenzen aan dat de (zorg)autoriteiten van Papoea-Nieuw-Guinea ervoor moeten zorgen dat essentiële medische en psychosociale zorg door het hele land beschikbaar is en dat slachtoffers van geweld bescherming krijgen. Zo pleit Artsen zonder Grenzen onder meer voor veilige opvang, zodat overlevenden, jong en oud, niet terug hoeven naar de huizen waar ze misbruikt of geslagen werden.

 

Een vrouw wordt behandeld in het ziekenhuis in Tari. Zij was door haar man aangevallen met een mes.

 

Tijdig goede hulp

Wij werken op meerdere plaatsen (waaronder in Tari en hoofdstad Port Moresby) om medische en psychosociale zorg te geven aan slachtoffers van (huiselijk en seksueel) geweld en om training te geven aan medisch personeel in lokale behandelcentra. Daarmee willen we zorgen dat slachtoffers tijdig goede hulp krijgen. Voor slachtoffers van seksueel geweld bestaat die hulp uit vijf cruciale stappen binnen 72 uur: medische eerste hulp, psychosociale zorg, behandeling om soa’s te voorkomen, vaccins om hepatitis B en tetanus te voorkomen en noodcontraceptie om ongewenste zwangerschap te voorkomen.

 

Een 6-jarig meisje verblijft in een safe house. Zij werd door een buurman verkracht.

 

Overdragen projecten

Wij zijn bezig om onze projecten geleidelijk over te dragen aan de zorgautoriteiten in het land. Om de tijdigheid en kwaliteit van zorg te garanderen, hebben we een model van zorg ontwikkeld dat door de zorgautoriteiten toegepast kan worden. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd van onze voorzieningen, waaronder het ziekenhuis in Tari, aan alle voorwaarden voldoet om regeringssteun (financieel en in de vorm van gekwalificeerd personeel) te krijgen.

 

April 2016

1992
voor het eerst werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea
60%
slachtoffers seksueel geweld is kind jonger dan 15 jaar
72 uur
cruciale periode na seksueel geweld voor hulp
Model
van zorg ontwikkeld om toegang tot zorg te verbeteren
Sluit zoeken

Zoekveld