Projecten

Landen

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp. 

Ziekten

Onze hulpverleners hebben te maken met levensbedreigende ziekten, waaronder malaria, aids en tuberculose.

Thema's

Lees meer over specifieke thema’s rondom onze medische hulp.

Sluit zoeken

Zoekveld