In een Koerdisch dorp komt een Artsen zonder Grenzen team met een mobiele kliniek om medische zorg te geven aan mensen. In het dorp bevinden zich ook vluchtelingen uit andere plaatsen in Irak.

Irak

In 2014 laaide het geweld in alle hevigheid in Irak op. Er wordt gezegd dat er ruim 3.2 miljoen Irakezen op de vlucht zijn.* We bieden medische hulp aan Irakese en Syrische vluchtelingen in het land.

De meeste Irakese vluchtelingen, naast 250.000 vluchtelingen uit Syrië, worden opgevangen in kampen of in de gemeenschap in relatief veiligere gebieden in Iraaks Koerdistan. Ook keren mensen terug naar huis na militaire acties in Tikrit, Anbar en Ninewa.

 

Medische en psychologische zorg

Onze hulpverleners werken in 11 gouvernementen van Irak, waaronder in Bagdad. We bieden moeder-en-kindzorg en medische zorg voor gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door povere levensomstandigheden in hun tijdelijk onderkomen. Veelal lijden ze aan chronische aandoeningen als een hoge bloeddruk of diabetes, maar zitten ze door het geweld zonder medicijnen. Daarnaast bieden we psychologische zorg, zorgen we voor veilig water en hygiënische voorzieningen, delen we spullen uit als dekens en en bieden we soms trainingen, zoals revalidatiefysiotherapie. Ten zuiden van de stad Mosul, waar zwaar wordt gevochten, hebben we een kliniek waar we gewonden die de stad hebben kunnen ontvluchten, opereren.

 

Hulp in opvangkampen

We bieden onder meer medische en psychologische hulp in verschillende opvangkampen voor Irakese vluchtelingen in Khannaqin, zorgen voor veilig water en hygiënische voorzieningen, en ondersteunen een verloskundig ziekenhuis. Duizenden mensen zijn vanwege onveiligheid en conflict in het Diyala gouvernement en omgeving naar en bij de grenzen van de regio Koerdistan (Sulaymaniyah gouvernement) gevlucht. Artsen zonder Grenzen teams ondersteunen de bestaande medische voorzieningen in het grensgebied tussen Koerdistan en Diyala met het geven van zorg aan deze toestroom van mensen. Ook ondersteunen we de intensivecareunit en de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis in Sulaymaniyah-stad.

 

Hulp aan Syrische vluchtelingen

In Domeez, het grootste vluchtelingenkamp voor mensen uit Syrië in Irak, werken wij in een kliniek. De algemene medische zorg droegen wij in oktober 2015 over aan lokale gezondheidsautoriteiten, wij richten ons nu met name op zorg voor mensen met chronische aandoeningen, zorg rondom de bevalling en psychologische zorg.  

 

April 2017

 

* Bron: International Organization for Migration

Sluit zoeken

Zoekveld