Swaziland

Nergens ter wereld lijden meer mensen aan een co-infectie van hiv en tuberculose dan in Swaziland. Het aantal mensen met resistente tbc neemt daarnaast toe. De Swazische zorg kan de noden niet aan.

Sinds 2007 werkt Artsen zonder Grenzen samen met het Swazische ministerie van Volksgezondheid om deze dubbele epidemie aan te pakken. Dat doen we door een geïntegreerde aanpak van diagnostiek, zorg en begeleiding op decentraal niveau: wij brengen de (gratis) zorg letterlijk dichter bij huis. Een groot deel van de patiënten leeft namelijk in plattelandsgebieden of in arme wijken van grote industriestad Matsapha. Zij zijn extreem arm en zouden anders geen toegang tot betaalbare kwaliteitszorg hebben.

 

Teams gaan naar patiënten in afgelegen plattelandsgebieden toe om medische en psychosociale zorg te bieden.

 

Hulp binnen gemeenschap

In de plattelandsregio’s Shiselweni en Mankayane ondersteunen we 22 klinieken met hiv- en tbc-zorg en technische ondersteuning zoals laboratoriumonderzoek en diagnostiek. Daarnaast gaan teams naar mensen toe om begeleiding en steun te bieden tijdens hun behandeling. De levering van medicijnen naar mensen op deze afgelegen plekken is opgezet met een speciaal community outreach model. Met dit model helpen mensen binnen een gemeenschap elkaar met het verkrijgen van medicijnen en het volhouden van hun behandeling.

 

Geïntegreerde aanpak

De grootste concentratie mensen met hiv woont in de stad Matsapha. Wij bieden er zorg op basis van een geïntegreerde aanpak: van diagnostiek tot zorg en psychosociale begeleiding. Ook geven we in Matsapha basiszorg, moeder-en-kindzorg en psychosociale zorg.

 

Een moeder en kind halen medicijnen op bij een apotheek in de stad Matsapha.

 

Nieuwe behandelmethoden

In Swaziland nam het aantal mensen met extreem resistente tbc (DR-TB) de afgelopen jaren toe. In 2015 zijn we daarom begonnen met verbeterde, effectievere behandelmethoden op basis van nieuwe tbc-medicijnen (Bedaquiline en Delamanid). Daarbij werken we ook met een kortere behandeling. De zware medicijnkuur voor DR-TB duurt standaard 20 maanden. Wij zijn in Matsapha en Mankayane begonnen met het uitrollen van een kuur van 9 maanden, die veel minder zwaar is voor patiënten.

 

April 2016

2007
gestart met hulp in Swaziland
80%
van mensen met tbc ook besmet met hiv
22
klinieken in plattelandsgebieden Shiselweni en Mankayane
9
maanden duurt de kortere DR-TB-behandeling
Sluit zoeken

Zoekveld